Knappt 13 månader kvar till 10MILA 2014 i Eksjö!

Med bara några veckor kvar till 10MILA 2013 i Stockholm, det 68:e i ordningen sedan starten 1945, pågår förberedelserna för fullt inför nästa års tävling, 10MILA 2014 i Eksjö. Redan nu genomförs ett omfattande utbyte av erfarenheter mellan de båda arrangemangen.

Lördag 6 april genomfördes under ledning av Föreningen Tiomilakavlen ett uppföljnings- och erfarenhetsmöte i Eksjö med representanter från 10MILA 2013 och 2014. Mötet syftade både till att på ort och ställe ta del av förberedelserna inför 10MILA 2014 vilket bl.a. innebar ett besök ute vid arenan på Ränneslätt, strax väster om Eksjö.

Lika viktigt var den efterföljande diskussion och överlämningen av den kunskap och de erfarenheter som tävlingsledningen för 10MILA 2013 har samlat på sig dragit så här långt. Inte minst frågor rörande arenaproduktionen (ljud, ljus, bild och web) ägnades ett särskilt intresse. Utvecklingen inom området går oerhört fort, redan några av de erfarenheter och slutsatser som drogs efter 10MILA 2012, har passerat bäst-före-datum.

Föreningen Tiomilakavlen på besök hos arrangörerna för 10MILA 2014. Thore Bäckman, Göran Nilsson, Nils-Åke Blom (10MILA 2014), Christer Nordström (ordförande Föreningen Tiomilakavlen), Lasse Gerhardsson (10MILA 2013), Stefan Gustafsson och Samuel Henriksson (Föreningen Tiomilakavlen). På bilden saknas Ola Gustafsson och Sven-Åke Karlsson från 10MILA 2014. (Foto: Ola Gustafsson)

Den synes eviga frågan om utformning och upplägg av de tre kavlarna avhandlades – men hur detta kommer att se ut under nästa år får den nyfikne vänta på till det att 10MILA 2014 presenterar den preliminära i samband med årets 10MILA!

Kunskapsuppbyggnaden och insamlandet av erfarenheter fortsätter. Allt i syfte att 10MILA ska vara ett av de främsta profilarrangemangen i svensk idrott!

Väl mött i 10MILA-skogen!

 Lars Gerhardsson

Generalsekreterare 10MILA 2013