10MILA

10MILA

KLASSINDELNING, TIDER OCH PRELIMINÄRA BANLÄNGDER

Ungdomskavlen

Start lördagen den 4 maj kl. 11.30. Målgång c:a kl. 13.40. Omstart preliminärt kl. 14.45. Ålder upp till och med HD16. Minst två sträckor ska i sin helhet besättas med flickor. På sträcka 2 och sträcka 3 är det tillåtet att ha två löpare.

Sträcka Gaffling Svårighet Banlängd (km)
1 Ja Orange 4,8
2 Nej Gul 3,2
3 Ja Orange 4,0
4 Ja Violett 5,9

C:a 700 m snitsel ingår i banlängden

Damkavlen

Start lördagen den 4 maj kl. 14.15. Målgång c:a.
kl. 18.05. Omstart preliminärt kl. 19.00.

Sträcka Gaffling Banlängd (km)
1 Ja 7,5
2 Ja 7,5
3 Nej 5,5
4 Ja 7,5
5 Ja 9,5

C:a 800 m snitsel ingår i banlängden

10MILA-kavlen

Start lördagen den 4 maj kl. 22.15. Målgång c:a.
kl. 09.15. Omstart preliminärt kl. 11.15.

Sträcka Gaffling Banlängd (km)
1 Ja 13,0
2 Ja 8,0
3 Ja 13,0
4 Nej 18,0
5 Ja 10,5
6 Ja 10,5
7 Nej 7,0
8 Ja 13,5
9 Ja 9,5
10 Ja 15,0

C:a 900 m snitsel ingår i banlängden.

DELTAGANDE I FLERA KAVLAR

  • Det är tillåtet för flickor som sprungit ungdomskavlen att delta i damkavlen och 10MILA-kavlen.
  • Det är tillåtet för pojkar som sprungit ungdomskavlen att delta i 10MILA-kavlen.
  • Det är tillåtet för damer som sprungit damkavlen att delta i 10MILA-kavlen.
  • Det är inte tillåtet att delta mer än en gång i samma kavle.