10MILA öppna banor

10MILA ÖPPNA BANOR (träningsbanor)

De öppna banorna har separat start och mål 2000 m söder om arenan och går i ett annat område än 10MILA.

Starttider

Fredag 3/5 kl. 15.00 – 18.00
Lördag 4/5 kl. 09.00 – 18.00

Karta

Skala 1:10 000

Terrängbeskrivning

Träningsområdet är militärt övningsområde. Svag till måttlig kupering. Lätta banor i kulturmark med ett stort inslag av åkrar. Övriga banor i skogsmark. Planbilden präglas av den militära närvaron med ett betydande antal vägar och stigar samt ett antal byggnader.

Banläggare: Jan Bojling, Solna OK.

Anmälan till öppna banor

Anmälan direkt på plats. Ingen föranmälan.