Alla springer långt på sista sträckan på 10MILA-kavlen!

– Efter att under några år ha kortat av sista sträckan för omstartslöparna på sista sträckan i 10MILA-kavlen, eller Herrkavlen som den tidigare benämndes, återgår vi till gammal god ordning, säger Lars Gerhardsson, Generalsekreterare för 10MILA 2013. Vad menas då med ”gammal god ordning”? – Jo, efter att fått en mängd synpunkter har vi valt att fortsättningsvis låta alla springa samma sista sträcka på10MILA-kavlen, säger Lars.

Nu kommer även de som deltar i omstarten på söndag morgon att springa hela banan säger Lars och fortsätter – ett tungt vägande skäl till varför vi har fattat beslutet, har varit de löpare som hört av sig och menat att de vill springa samma sträcka som alla klarade sig i mål före det att fållan stängdes. Man vill kunna jämföra tider och vägval.

– Under 10MILA 2013 är det även vår ambition att bjuda löparna på sista sträckan på lite extra service, fortsätter Lars. – Vi kommer att bjuda på vätskekontroller ute på banan, kontroller som inte bara bjuder på vatten och sportdryck, utan även frukt och liknande kraftkällor. Dessutom tror vi att mottagandet väl i mål efter ett väl förrättat värv kommer att skilja sig från tidigare 10MILA. De kommer att gå i mål under det att 10MILA-korten pågår – 10MILA-festen pågår fortfarande, avslutar Lars.