Anmälan

ANMÄLAN TILL 10MILA 2013 ÄR STÄNGD!

För frågor beträffande

boende skicka epost till boende2013@10MILA.se

betalningar och ekonomi, kontakta Per Knutas p.knutas@bredband.net eller telefon 08 568 910 92

tävlingsadministration, kontakta Erik Daniels telefon 073 408 29 47

övriga frågor skicka epost till info2013@10mila.se

 
BETALNING

Inbetalning i Sverige:
Betalningsmottagare: Attunda OK 10MILA 2013
Plusgiro: 63 66 57 – 9
Ange klubbnamn vid betalning
Inbetalning utanför Sverige:
Betalningsmottagare: Attunda OK 10MILA 2013
Valuta: SEK. Betalning accepteras bara i svensk valuta.
IBAN: _ SE57 9500 0099 6026 0636 6579
BIC/Swift: NDEASESS
Bank: Nordea