Banorna till damernas 10MILA har gått till tryck

De sista korrigeringarna är gjorda, samordningen med de andra kavlarna är färdig. I förra veckan skickades dambanorna till tryckeriet.

Vi som lägger damkavlen heter Sven Hedman och Stig Löfgren, båda tillhör vi Attunda OK. Vi har lagt banor tillsammans i flera år. Sven har tidigare lagt banor i årets 10MILA-terräng. En medeldistans 1994 och DM långdistans 1996, så partiet är välbekant även om kartan har blivit mycket bättre.

Hur blir då dambanorna? BRA hoppas vi givetvis. Vi är själva mycket nöjda med resultatet. Årets tävling har separata banläggare för varje tävlingsklass. Allt för att vi banläggare skall kunna gå in med 100 % för respektive kavle.

Orienteringen börjar redan efter startpunkten, så vi lovar att det inte blir någon transportsträcka att tala om. Terrängen är mycket fin, bra sikt och inte mycket som hindrar en hög löpfart. Orienteringssvårigheten anser vi vara medelsvår, men den som tappar kontakten med kartan kan mycket väl göra missar.

För att få spridning i tävlingen har vi valt att gaffla sträckorna 1 – 2 och 4 samt delar av sträcka 5 med varandra. Detta gör att ni inte kan vara säkra på att en medtävlare som stämplar samtidigt vid en kontroll, kommer att ha samma kontroll som nästa.

Damernas tredje sträcka är något kortare och rak som brukligt är. Den femte och sista sträckan är delvis gafflad med sträcka 1 – 2 och 4 men även med egna stråk. Ett av dessa kommer att gå i 10MILAs absolut vackraste parti. Avslutningen på sträcka 5 bjuder också på sluttningsorientering, innan det bär av mot det hägrande målet.

Tycker ni att banorna är långa? Vi har medvetet gjort lite längre banor eftersom terrängen kommer att bjuda på en upplevelse att minnas.

Väl möt på årets 10MILA!

// Sven och Stickan