Inbjudan 10MILA-helgen, 3-5 maj 2013

På uppdrag av Föreningen Tiomilakavlen hälsar arrangörsklubbarna tävlande, ledare, funktionärer och publik välkomna till 10MILA 2013 i Stockholm. Tävlingarna äger rum 3-5 maj på Livgardets övningsfält i Upplands Bro kommun, c:a 3 mil nordväst om Stockholm.

Det är tredje gången 10MILA gästar Livgardets övningsområde. Första gången var 1981, då vädret var en huvudaktör. Från 2005 minns vi den rafflande uppgörelsen på sista sträckans upplopp. År 2013 tar vi nästa steg i 10MILA:s utveckling.


Mottot för årets 10MILA är:

NÄRHET – NYHET – GLÄDJE

En tävling för alla på elitens villkor

NÄRHET – Nära Stockholm, nära Finland och en arena med närhet mellan publik och tävlande.
NYHET – Två helt nya tävlingar, Haglöfs Night Trail Run och 10MILA-korten, skapar en 10MILA-helg med något för alla.
GLÄDJE – Känslan vi önskar alla ska känna.

 

EN TÄVLING FÖR ALLA PÅ ELITENS VILLKOR

En satsning även på breddlagen med dubbla speakerteam, matiga vätskekontroller och GPS-tracking.

SAMLING/ARENA

Arenan ligger vid Gällöfsta herrgård, Upplands-Bro kommun.
Vägvisning från E18 mellan Stockholm och Enköping, trafikplats 150, Brunna. (N 59° 29.769’ E 17° 44.658’)TÄVLINGAR

10MILA

KLASSINDELNING, TIDER OCH PRELIMINÄRA BANLÄNGDER

Ungdomskavlen

Start lördagen den 4 maj kl. 11.30. Målgång c:a kl. 13.40. Omstart preliminärt kl. 14.45. Ålder upp till och med HD16. Minst två sträckor ska i sin helhet besättas med flickor. På sträcka 2 och sträcka 3 är det tillåtet att ha två löpare.

Sträcka Gaffling Svårighet Banlängd (km)
1 Ja Orange 4,8
2 Nej Gul 3,2
3 Ja Orange 4,0
4 Ja Violett 5,9

C:a 700 m snitsel ingår i banlängden

Damkavlen

Start lördagen den 4 maj kl. 14.15. Målgång c:a.
kl. 18.05. Omstart preliminärt kl. 19.00.

Sträcka Gaffling Banlängd (km)
1 Ja 7,5
2 Ja 7,5
3 Nej 5,5
4 Ja 7,5
5 Ja 9,5

C:a 800 m snitsel ingår i banlängden

10MILA-kavlen

Start lördagen den 4 maj kl. 22.15. Målgång c:a.
kl. 09.15. Omstart preliminärt kl. 11.15.

Sträcka Gaffling Banlängd (km)
1 Ja 13,0
2 Ja 8,0
3 Ja 13,0
4 Nej 18,0
5 Ja 10,5
6 Ja 10,5
7 Nej 7,0
8 Ja 13,5
9 Ja 9,5
10 Ja 15,0*

* Samma banlängd för alla löpare, inklusive de som deltar i omstart

C:a 900 m snitsel ingår i banlängden.

DELTAGANDE I FLERA KAVLAR

 • Det är tillåtet för flickor som sprungit ungdomskavlen att delta i damkavlen och 10MILA-kavlen.
 • Det är tillåtet för pojkar som sprungit ungdomskavlen att delta i 10MILA-kavlen.
 • Det är tillåtet för damer som sprungit damkavlen att delta i 10MILA-kavlen.
 • Det är inte tillåtet att delta mer än en gång i samma kavle.

10MILA ÖPPNA BANOR (träningsbanor)

De öppna banorna har separat start och mål 2000 m söder om arenan och går i ett annat område än 10MILA.

Starttider

Fredag 3/5 kl. 15.00 – 18.00
Lördag 4/5 kl. 09.00 – 18.00

Karta

Skala 1:10 000

Terrängbeskrivning

Träningsområdet är militärt övningsområde. Svag till måttlig kupering. Lätta banor i kulturmark med ett stort inslag av åkrar. Övriga banor i skogsmark. Planbilden präglas av den militära närvaron med ett betydande antal vägar och stigar samt ett antal byggnader.

Banläggare: Jan Bojling, Solna OK.

Anmälan till öppna banor

Anmälan direkt på plats. Ingen föranmälan.

10MILA-korten

10MILA-korten är en ny individuell medeldistanstävling som avgörs på samma arena som 10MILA. Banorna går i samma område som 10MILA, dessutom ges möjlighet att springa vissa sträckor från ungdoms, dam och 10MILA-kavlarna. Ta chansen att mäta dig mot eliten eller mot klubbkamraterna.

Tävlingsklasser

Dam-klasser Herr-klasser Öppna motionsklasser
D10 D21 H10 H21 ÖM1
D12 D35 H12 H35 ÖM3
D12K D40 H12K H40 ÖM5
D14 D45 H14 H45 ÖM7
D14K D50 H14K H50 ÖM8
D16 D55 H16 H55 ÖM10 = sträcka 1 i Ungdomskavlen
D16K D60 H16K H60 ÖM11 = sträcka 5 i Damkavlen
D18 D65 H18 H65 ÖM12 = sträcka 7 i 10MILA-kavlen
D20 D70 H20 H70 ÖM13 = ”Långa natten” i 10MILA-kavlen
D75 H75 ÖM14 = ÖM10, men gemensam start*
D80 H80 ÖM15 = ÖM11, men gemensam start*
D85 H85 ÖM16 = ÖM12, men gemensam start*
Utvecklingsklasser: U3-U4 ÖM17 = ÖM13, men gemensam start*

 

 

 

 

 

 

 

 

* Förutsätter föranmälan

Start
Första start kl. 11:30 söndagen den 5 maj.
Lottad start för HD 18-21.
”Fri intervallstart” för övriga kl. 11:30-13:30 (kan komma att utökas beroende av deltagarantalet). Maxtid 3 tim.

Notera:

– Barnpassning eller Miniknat ingår ej i serviceutbudet.
– Ingen extra avgift för parkering.

Anmälan TILL 10MILA-korten

Via Eventor senast söndag 28 April kl. 24:00.
Efteranmälan mot 50% högre avgift senast onsdag 1 Maj kl. 24:00.

Avgifter

Ungdom 60 SEK, Vuxna (fr.o.m. 17 år) 110 SEK.
Avgifterna faktureras i efterhand. (Kontant betalning i Öppna klasser för ej föranmälda utländska deltagare samt klubblösa deltagare).

Haglöfs Night Trail Run

Haglöfs Night Trail Run är ett nytt unikt terränglopp i Sverige som vänder sig till dig som gillar löpning och inte tvekar att prova spänningen att springa i skogen i mörker – 10MILAs signum och själ.

 • genomförs mellan dam- och 10MILA-kavlen lördagen den 4 maj.
 • avgörs i mörker med pannlampa. Banan är snitslad och kommer att gå i obanad terräng genom skog och på fält, på små och stora stigar samt lite grusväg.
 • Välj om du vill springa 10 eller 5 km. Varje bana har en dam- och en herrklass.
 • Start, varvning och målgång på arenan för 10MILA med storbilds-TV, sportförsäljning, servering, dusch och bastu.

Tanken med denna tävling är att locka en ny målgrupp till 10MILA. Sprid informationen om Night Trail Run till vänner och bekanta som är intresserade av löpning. Det kommer att bli en spännande upplevelse

Läs mer och registrera dig på Haglöfs Night Trail Run.

 


 

GENERELL INFORMATION

KARTA

Kartskala för samtliga tävlingar och sträckor 1:10 000.
Ekvidistans 2,5 m.
Offsettryckt 2013.
Ritad 2012 av Ia Lillstrand. Nyritad från laserskannat grundmaterial.

TERRÄNGBESKRIVNING

Terrängtyp: Skogsmark, i huvudsak barrskog av varierande ålder med i allmänhet god sikt. Området genomkorsas av några mindre bilvägar. Stigrikt närmast arenan, delvis bestående av motorcykelstigar.

Kupering: Varierande kupering från svag till måttlig. Detaljerade höjdpartier förekommer.

Framkomlighet: God till mycket god framkomlighet.

TRÄNINGSPAKET

Olika träningspaket  finns tillgängliga fram till tävlingen. För mer information samt bokning, gå till  2013.10mila.se.

ANMÄLAN OCH BETALNING TILL 10MILA

ANMÄLAN

Anmälan görs på Eventor (http://eventor.orientering.se/Events/Show/2287) senast 17:e mars 2013. Detta gäller laganmälan, hyra av SI-pinnar, logi  (boendetält, militärtält, hårt underlag, topptält- och vindskyddsplatser)  men inte anmälan till 10MILA Öppna banor , Night Trail Run eller 10MILA-korten.

Observera att anmälan registreras först efter att samtliga avgifter kommit arrangören tillhanda. För sent inbetald avgift eller utebliven betalning medför att anmälan behandlas som efteranmälan. Anmälan på Eventor beräknas öppna 16 december 2012.

Sista tid för att lägga till löpare nr 2 på parallellsträckorna (sträcka 2 och 3) i ungdomskaveln via nätet är 1:a maj kl. 24.00. Sista tid för lagändringar via nätet i samtliga klasser är 2:a maj kl. 21.00.

EFTERANMÄLAN

Anmälningar och betalningar som kommit in 18:e mars till 14:e april innebär förhöjd avgift med 50 %. Anmälningar och betalningar 15:e april till 1:a maj ger förhöjd avgift med 100 % (se tabell Avgifter nedan).

STARTPOSITION

Startnummer följer fjolårets placeringar för de 100 bästa lagen i ungdomskavlen och 150 bästa i dam- och herrkavlen. För övrigt gäller att tidig anmälan ger lägre startnummer.

BETALNING

Inbetalning i Sverige:
Betalningsmottagare: Attunda OK 10MILA 2013
Plusgiro: 63 66 57 – 9
Ange klubbnamn vid betalning

Inbetalning utanför Sverige:
Betalningsmottagare: Attunda OK 10MILA 2013
Valuta: SEK. Betalning accepteras bara i svensk valuta.
IBAN: _ SE57 9500 0099 6026 0636 6579
BIC/Swift: NDEASESS
Bank: Nordea
Ange klubbnamn vid betalning

Avgifterna ska vara betalda för att klubben ska kunna hämta lagkuvert. Har betalningen gjorts 25 april – 1 maj ska kvitto på betalningen visas när man hämtar lagkuvertet.

AVGIFTER

Avgifter (svenska kronor/SEK)

Avgift Anmälan
Senast 17 mars
   Efteranmälan (+50%)
   Senast 14 april
   Efteranmälan (+100%)
   Senast 1 maj
Ungdomslag

410/*

620/*

620/*

Damlag

1700

2550

3300

10MILA-lag

3500

 5200

6900

SI-pinnar  (10-pack)

320

 320

Inte möjligt

SI-pinnar (5-pack)

160

160

Inte möjligt

Öppen bana, vuxen (ingen föranmälan)

105

 105

105

Öppen bana, ungdom (ingen föranmälan)

105

105

105

Plats för vindskydd 5×5  m

490

 730

730

Militärtält, monterat

2 400

3600

3600

Tältplats 10×10  m

860

860

860

Plats för husvagn eller husbil

600

 600

600

Logi på hårt underlag

200

200

300

Logi på hårt underlag  extranatt

150

150

150

Busstransport  från logi hårt underlag

ingår

Ingår

Ingår

Topptält 5×5  m

6 700

 7700

7700

Trägolv 25 m²

2 000

2000

Inte möjligt

Bänkset 8 pers

300

300

300

Gasolvärmare

2 100

2100

Inte möjligt

Extra gasoltub

1 000

1000

Inte möjligt

Boendetält 3×5 m 10 pers uppvärmt

3200

4100

Inte möjligt

Boendetält 3×5 m extra natt

1200

1200

1200

Boendetält golv 3×5 m

1600

1600

Inte möjligt

Boendetält 6×5 m 20 pers uppvärmt

5800

7400

Inte möjligt

Boendetält 6×5 m extra natt

1800

1800

1800

Boendetält golv 6×5 m

3000

3000

Inte möjligt

*) Avgift tillkommer vid dubblering av löpare på sträcka 2 eller 3

SERVICE

TRANSPORT

Det går med fördel att åka tåg, båt eller flyg till 10MILA.

Busstransport från Finlandsfärjorna, Arlanda flygplats och Kungsängens station kan ordnas genom vår samarbetspartner Midbus. Beställning sker via  www.midbus.se/10mila.

Busstransport finns mellan boende på hårt underlag och arenan, 1 gång per timme från lördag f.m till söndag f.m. Kostnaden för detta ingår i boendepriset.

Andra busstransportarrangemang går att ordna på beställning.

PARKRING BIL OCH BUSS

Bilparkering på anvisad plats, avstånd max 1000 meter till arenan.

Parkering för buss måste bokas i förväg. Avlastning av bussar sker 1300 meter från arenan.

 

Logi – tält och husvagnar

10MILA upplevs bäst på plats vid arenan.  Till årets tävling erbjuder vi ett nytt boende, boendetält, optimerat för närhet till arenan kombinerat med bra boendekomfort som värme och golv (tillval).

Olika former av boende och tältplatsalternativ erbjuds:

Boendetält (fredag – söndag)

Uppvärmda tält i sektioner med eller utan golv c:a 500 meter från arenan.

3×5 meter c:a 10 personer

6×5 meter c:a 20 personer

Militärtält (fredag – söndag)

Traditionella militärtält uppställda på plats c:a 500 meter från arenan, utan kamin och  uppvärmning.

Hårt underlag (fredag – söndag)

I skolor c:a 10 km från arenan. Busstransport 1 gång per timme från lördag f.m till söndag f.m. Ingen frukost eller annan servering vid skolorna.

Tältplatser (fredag – söndag)

10 x 10 meter c:a 500 meter från arenan.

Husbil och Husvagnsplatser (fredag – söndag)

På hårt grusat underlag c:a 1500 meter från arenan.

Vindskyddsplatser

5×5 meter vid arenan.

Topptält

 • Golv, gasolvärmare och bänkar som tillval.
 • 5×5 meter vid arenan.
Bokning
 • Boende, tält och tältplatser bokas i samband med anmälan.
 • Topptält och vindskyddsplatser kan bokas omgående för att få en bra plats, via e-post till boende2013@10mila.se.

Det finns även ett större antal hotellrum norr om Stockholm som går att boka direkt genom respektive hotell.

SERVICE PÅ TC

Marka med varm mat och fika, varmdusch, toaletter, bastu, massage, sportförsäljning, sjukvård, storbildsskärmar samt ungdomstält kommer att finnas tillgängligt på arenan.

Press/media

Anmälan för pressackreditering görs på 2013.10mila.se.  Anmälan öppnar i mars.

HUVUDFUNKTIONÄRER

Funktion Namn Klubb
Generalsekreterare Lars Gerhardsson Attunda OK
Tävlingsledare Håkan Redtzer Attunda OK
Skogen Niklas Henriksson Attunda OK
Banläggare 10MILA-kavlen Ulf Radler Järfälla OK
Banläggare dam Sven Hedman, Stig Lövgren Attunda OK
Banläggare ungdom Lars Malm Attunda OK
Tävlingsledare Öppna banor Håkan Sjunnestrand Solna OK
Tävlingsledare Haglöfs Night Trail Run Jonathan Alm Team Polar
Tävlingsledare 10MILA-korten Gunnar Eriksson Järfälla OK
Marknad Johan Redtzer Attunda OK
Information Stefan Knorn Attunda OK
Press Kristiina Ruuti Attunda OK
Ekonomi Per Knutas Attunda OK
Tävlingskontrollant Fred Strömsten StOF/Föreningen Tiomilakavlen
Bankontrollant Jan Olsson
Lars Roos
StOF
Föreningen Tiomilakavlen

KONTAKTUPPGIFTER E-POST

Tävlingsledning: info2013@10mila.se

Marknad/sponsring: marknad2013@10mila.se

Boendefrågor:  boende2013@10mila.se

ARRANGÖRER

Attunda OK, Bromma-Vällingby SOK, IFK Enskede, Järfälla OK, Solna OK, Sundbybergs IK, Team Polar

Följ oss på facebook och twitter