Kilpailuohjeet: 10MILA-viestit 4.–5.5. 2013

Kuntosarjoille, 10MILA-kortenille ja Haglöfs Night Trail Runille annetaan erilliset kilpailuohjeet. Kotisvuilla tarkoitetaan osoitetta http://www.10mila.se.

Link to PDF-version

KILPAILUKESKUS/AREENA

Areena sijaitsee Gällöfstan kartanon tuntumassa, Upplands-Bron kunnassa.

Kokoontumispaikka Tranbyggevägenillä, n. 0,5 km Granhammarsvägeniltä pohjoiseen.

Opasteet E18-tieltä Tukholman ja Enköpingin välillä. Liittymä 150, Brunna. (N 59° 29.770’N, 17° 44.658’O)

Seuraa opasteita Livgardet (Granhammarsvägen). 2,5 km jälkeen vasemmalle kohti Gällöfstaa.

(59° 30.863’N, 17° 45.609’E)

Kauttakulku Håbo-Tibblestä, pohjoisesta Tranbyggevägeniltä on kielletty. Ajo sallittu vain erikoisluvalla.

Julkinen liikenne
Bussi 557 Kungsängenin asemalta. Lähin bussipysäkki, Sundby, 2 km päässä areenasta. Katso sl.se – tai sovellus SL-reseplanerare

Etäisyydet areenalle
Pysäköintialueelta 400-1100 m
Asuntoteltoilta 400 m.
Sotilasteltoilta 600 m.
Asuntovaunuilta 1400 m.
Linja-autojen pysäköintipaikalta 1400 m.

AREENAKARTTA

SEURAPUSSI JA JOUKKUEMATERIAALI

Seurapussit luovutetaan kilpailukansliassa perjantaina 3. toukokuuta klo 16.00–21.00 ja lauantaina 4. toukokuuta klo 8.00–21.30.

Yksi pussi seuraa kohti ja se sisältää joukkuekohtaisen materiaalin sekä mahdolliset vuokratut SI-leimaustikut. Materiaali sisältää myös rintanumerot, karttalipun sekä muutoslomakkeen.

Huom! Seurapussi ja materiaali eivät sisällä kilpailuohjeita eikä hakaneuloja.

Seuran, joka ei ole maksanut kaikkia maksuja järjestäjälle, on maksettava ne ennen seurapussin luovuttamista. Maksut Ruotsin kruunuina tai pankkikortilla kilpailukansliassa.

JOUKKUEIDEN KOKOONPANOT

Varapaikalla oleva juoksija saa osallistua kilpailuun sairauden tai vamman sattuessa. Ilmoittautuneiden kilpailijoiden määrää saa silloin muuttaa. Muutos on ilmoitettava kilpailukeskukseen mahdollisimman pian ennen kyseistä osuutta.

Joukkueiden kokoonpanot on ilmoitettava Eventoriin viimeistään torstaina 2. toukokuuta klo 21.00. Huom! SI-tikkujen koodia tarvita tässä, sillä se tarkistetaan kirjautumisen yhteydessä.

Muutoksia joukkueiden kokoonpanoihin voi sen jälkeen tehdä ainoastaan kilpailukansliaan joukkuemuutoslomakkeella, maksu 100 SEK joukkuetta/muutosta kohti. Muutos on tehtävä viimeistään 3 tuntia ennen kunkin viestin lähtöaikaa.

Yhdistelmäjoukkueita koskevat SOFT:n kilpailusäännöt.

Osallistuminen useampaan viestiin

Nuorten viestiin osallistuneille tytöille on sallittua osallistua naisten viestiin ja 10MILA-viestiin.

 • Nuorten viestiin osallistuneille pojille on sallittua osallistua 10MILA-viestiin.
 • Naisten viestiin osallistuneille naisille on sallittua osallistua 10MILA-viestiin.
 • Samaan viestiin ei ole lupa osallistua useamman kuin yhden kerran.

Kuntosarjoja voi juosta sekä 10MILAan osallistumista ennen että sen jälkeen. 10MILA-viesteihin osallistuvat saavat osallistua myös 10MILA-korteniin ja Haglöfs Night Trail Runiin.

VIESTIPANKKI, KAIKKI VIESTIT

10MILAn Facebook-sivulla on ennen kilpailua viestipankki, jonka kautta on mahdollisuus ilmoittaa kilpailija tai joukkue. Kilpailun aikana on mahdollisuus myös ilmoittaa kilpailukanslian ilmoitustaululla.

LÄHTÖNUMEROT

Tämän vuoden kilpailussa joukkueen lähtönumero vastaa joukkueen sijoitusta vuoden 2012 10MILAssa 100 ensimmäisen nuorten joukkueen ja 150 ensimmäisen naisten ja miesten joukkueen osalta.

RINTANUMEROT

Rintanumeroiden on oltava näkyvästi esillä kunkin kilpailijan rintamuksessa. Mainosta ei saa taittaa sisään tai tehdä muulla tavalla lukukelvottomaksi. Osanottajajoukkueet huolehtivat itse hakaneuloista. Lähtö ilman rintanumeroa ei ole sallittua.

VAATETARKASTUS

Samalla kun kilpailijat päästetään lähtö- ja vaihtokarsinoihin, tehdään vaatetarkastus. Kilpailijan vastuulla on huolehtia siitä, että asu noudattaa Svenska Orienteringsförbundetin, SOFT, sääntöjä – ks. www.orientering.se Jos asu ei täytä kilpailun sääntöjä, kilpailijaa ei lasketa aloitus- tai vaihtokarsinaan. Puutteet on korjattava ennen kuin kilpailija päästetään sisään.

Piikkareiden käyttö ei ole sallittu. Suunnistusnastarit (metalli) ovat sallittuja.

 

LÄHTÖ

Viesti Lähtöaika
Nuorten viesti 11.30
Naisten viesti 14.30
10MILA-viesti 22.15

 

Kirjautuminen lähtöön tapahtuu vaihtokarsinoiden yhteydessä alkaen noin 30 minuuttia ennen lähtöä. Kirjautumisen tulisi olla tehty viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöä.

Kilpailija vastaa itse siitä, että SI-tikku on tyhjennetty ennen kirjautumista.

Kirjautumisen yhteydessä SI-tikku yhdistetään kilpailijaan, osuuteen ja joukkuenumeroon rintanumerossa olevan viivakoodin avulla. Kaikilla kilpailijoilla tulee tämän takia olla rintanumero. Kirjautumisen jälkeen kilpailija seuraa merkittyä reittiä lähtöpaikalle. Kilpailija, jonka SI-tikkua ei ole yhdistetty joukkuenumeroon, suljetaan pois kilpailusta.

Kilpailijan siirryttyä kirjautumisen jälkeen lähtöalueelle hän ei saa enää poistua sieltä. Viisi (5) minuuttia ennen lähtöä kilpailijan on oltava valmiina joukkueen lähtönumeroa vastaavalla merkityllä paikalla.

ENNEN VAIHTOA

Kilpailija vastaa itse siitä, että SI-tikku on tyhjennetty ennen kirjautumista.

Kirjautumisen yhteydessä SI-tikku yhdistetään kilpailijaan, matkaan ja joukkuenumeroon rintanumerossa olevan viivakoodin avulla. Kaikilla kilpailijoilla tulee tämän takia olla rintanumero. Kirjautumisen jälkeen kilpailija seuraa merkittyä reittiä vaihtopaikalle. Kilpailija, jonka SI-tikkua ei ole yhdistetty joukkuenumeroon, suljetaan pois kilpailusta.

Kilpailijoita kehotetaan kirjautumaan hyvissä ajoin, sillä erityisesti nuorten viesteissä osuuksilla 2 ja 3 lyhyen ajan kuluessa on lähdössä monta suunnistajaa.

Kilpailijan siirryttyä kirjautumisen jälkeen vaihtoalueelle hän ei saa enää poistua sieltä.

MAASTON KUVAUS

Maastotyyppi: Metsämaastoa, pääosin eri-ikäistä havumetsää, yleisesti ottaen hyvä näkyvyys. Alueella kulkee muutamia pieniä autoteitä. Lähellä kilpailukeskusta runsaasti polkuja, osin moottoripyöräpolkuja.

Korkeuserot: Vaihtelevat vähäisestä kohtalaiseen. Maastossa on pienipiirteisiä mäkialueita.

Kulkukelpoisuus: hyvä tai erittäin hyvä.

KARTTA

Mittakaava kaikissa sarjoissa: 1:10 000.

Käyräväli 2,5 m.

Offset-paino: Affärstryckeriet Västerås.

Piirtäneet Ia Lillstrand ja Kenneth Kaisajuntti 2012.

Karttamerkit IOF:n normien mukaan.

Rastimääritteet on painettu karttaan. Rastitunnus on painettu karttaan kunkin tarkistusluvun viereen.

Paikalliset karttamerkit: x = Matala metsästystorni

Karttamuutos:

Naisten ja 10MILA-viestien karttojen muutokset ovat näkyvillä lähtökarsinan ja vaihtokarsinan yhteydessä.

 

Viranomaistiedote

10MILA 2013 käydään Livgardetin harjoittelu- ja ampumaradalla. Puolustusvoimat tekee aina voitavansa poistaakseen kaikki mahdolliset vaaralliset ammukset ym.
Mutta alue on suuri, ja sen takia sinne on saattanut jäädä vaarallisia esineitä. Siksi on tärkeää, että sinä kilpailijana olet erityisen varovainen etkä koskaan liikuttele tuntemattomia esineitä.
Jos löydät jotakin, minkä arvelet olevan ammus tai vastaava – ÄLÄ KOSKE! Ota yhteys kilpailukansliaan heti maaliin tultuasi.

On ehdottomasti kiellettyä ampua punaisia hätäraketteja tai ilotulitteita kilpailukeskuksessa tai sen suuntaan. Kilpailukeskus sijaitsee suoraan Arlandan lentokentän laskeutumisväylien alla, ja se näkyy lennonjohtotornista.

Poikkeus varoitus- ja stoppkylteistä
Armeijan toimista varoittavista kylteistä ei tarvitse välittää. Tiomilan aikana varuskunnan alueella ei pidetä harjoituksia tai ammuta.

RASTIT

Rastit on merkitty oranssivalkoisin rastilipuin sekä yörastit myös heijastussauvoin.

Kullakin rastilla on vähintään kaksi leimausyksikköä. Rastin rastitunnus on merkitty mustalla tekstillä valkoiselle taustalle. Rastipukkien korkeus on noin 60 cm.

Joillakin rasteilla on toimitsijoita ja/tai niissä käy kilpailun aikana median edustajia. Kilpailualueella toimii kiinteitä ja liikkuvia TV-ryhmiä.

 

LEIMAUSJÄRJESTELMÄ

Kilpailussa käytetään SportIdent-leimausjärjestelmää. Samaa SI-tikkua saa käyttää ainoastaan yhden kerran jossakin viesteistä.

10MILA-viesteissä käytettyä SI-tikkua saa kuitenkin käyttää lisäksi yhden kerran myös kuntosarjassa ja 10MILA-kortenilla.

Kukin joukkue jättää kaikki vuokratut SI-tikut valmiina kilpailukansliaan karttojen noudon yhteydessä. Palauttamattomista SI-tikuista peritään 580 SEK/SI-tikku.

Sallitut SI-tikkutyypit: 5,6,8,9,10 ja 11.

LEIMAUSVAHVISTUS

SI-tikun leimaamisen yhteydessä on kilpailijan omalla vastuulla varmistaa, että rastiyksiköstä tulee valo- ja äänimerkki vahvistuksena siitä, että leimaus on hyväksytty.

Näin rekisteröinti toimii teknisesti:

Kun tikku asetetaan reikään, sähköinen leimausyksikkö (perusyksikkö) lukee ensinnä tikun numeron ja tallentaa sen muistiinsa. Sen jälkeen rastitunnus ja aika siirtyvät sekä tikun että perusyksikön muistiin.

Seuraavassa vaiheessa tikun sisältö luetaan ja sitä verrataan perusyksikön muistiin. Tämä tapahtuu useaan kertaan, ja joka kerran tiedon liikkuessa edestakaisin se vahvistetaan. Jos tikku vedetään pois ennen vahvistusta, on olemassa riski, etteivät rastitunnus ja aika ole ehtineet kirjautua täysin tikun muistiin, jolloin tikun rekisteröinti jää tekemättä.

KILPAILUKESKUKSEN YHTEYDESSÄ OLEVAT KIELLETYT ALUEET

Kielletyille alueille ei ole luvallista mennä. Kiellettyjä alueita pidetään kilpailualueena, ja kulkukiellon rikkomisesta aiheutuu joukkueen hylkääminen. Tämä koskee niin kilpailijoita, joukkueenjohtajia kuin katsojiakin.

RATATIEDOT JA VAIHTOAJAT

Nuoret

Lähtö: 11.30

Maali: n. 13.27

Vähintään kaksi osuutta on kokonaisuudessaan varattava tytöille.

Osuus Hajonta Tyyppi Pituus (m) * Matka-aika Vaihtoaika Karttakoko
1 Kyllä Päivä 4900 29 11.59 A4
2** Ei Päivä 3100 23 12.22 A4
3** Kyllä Päivä 4000 30 12.52 A4
4 Kyllä Päivä 5900 35 13.27 A4

*) Radan pituuteen lasketaan mukaan lähtö-/maaliviitoitukset 690 m.

**) Osuuksilla 2 ja 3 on sallittua olla kaksi osallistujaa. Joukkueen tulokseen lasketaan mukaan ensin maaliin tullut kilpailija.

Naiset

Lähtö: 14.30

Maali: n. 18.33

Osuus Hajonta Tyyppi Pituus (m) * Matka-aika Vaihtoaika Karttakoko
1 Kyllä Päivä 7900 48 15.18 A3
2 Kyllä Päivä 7900 49 16.07 A3
3 Ei Päivä 5900 36 16.43 A3
4 Kyllä Päivä 7900 48 17.31 A3
5 Kyllä Päivä 10300 62 18.33 A3

*) Radan pituuteen lasketaan mukaan lähtö-/maaliviitoitukset 690-900 m.
**) Sama ratapituus kaikille kilpailijoille, mukaanlukien ne jotka osallistuvat yhteislähtöön.

10MILA-viesti

Lähtö: 22.15

Maali: n. 08.34

Osuus Hajonta Tyyppi Pituus (m) * Matka-aika Vaihtoaika Karttakoko
1 Kyllä 13600 69 23.24 A2
2 Kyllä 8100 41 00.05 A3
3 Kyllä 13600 69 01.14 A2
4 Ei 17900 94 02.48 A2
5 Kyllä Yö/Aamuhämärä 10700 56 03.44 A3
6 Kyllä Aamuhämärä/Yö 10700 56 04.40 A3
7 Ei Päivä 7000 37 05.16 A3
8 Kylläa Päivä 13500 68 06.24 A2
9 Kyllä Päivä 9600 49 07.13 A3
10 Kyllä Päivä 15500 81 08.34 A2

*) Radan pituuteen lasketaan mukaan lähtö-/maaliviitoitukset 900 m.

**) Sama ratapituus kaikille kilpailijoille, mukaanlukien ne jotka osallistuvat yhteislähtöön.

POIKKEUS KILPAILUSÄÄNNÖISTÄ

Kilpailukartalla kuvattujen aitojen päällä saa kiipeillä.

AURINKO KILPAILUN AIKANA

Lauantai: Aurinko laskee klo 20.50
Sunnuntai: Aurinko nousee klo 4.36

VÄLIAIKAPÄÄTE

Kilpailijoilla ja joukkueenjohtajilla on mahdollisuus seurata joukkueensa etenemistä metsässä vaihtokarsinan väliaikapäätteistä. Joukkueen väliajan ja vastaavan sijoituksen saa näkyviin joko kirjoittamalla joukkueen aloitusnumeron tai työntämällä yhden joukkueen SI-tikuista SI-yksikköön.

GPS-SEURANTA

Nuorten ja naisten sekä 10MILA-viestin tiettyjen, valittujen kilpailijoiden on kannettava kilpailussa GPS-lähetintä. Jos joukkue kieltäytyy kantamasta lähetintä järjestäjän määräysten mukaan, joukkue suljetaan välittömästi ulos kilpailusta. GPS-yksikkö noudetaan vaihtokarsinasta viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä tai laskettua vaihtoaikaa. Sitä on kannettava järjestäjän antamassa liivissä ja määrättyyn tapaan. Henkilökunta auttaa kilpailijoita pukemaan varusteet.

GPS-yksikkö tulee palauttaa välittömästi suoritetun osuuden jälkeen.

Palautus tehdään toimitsijoille vaihtokarsinasta poistuttaessa.

GPS-seurantaa käytetään nuorten viestin viimeisellä osuudella sekä naisten ja 10MILA-viestin kaikilla osuuksilla.

Nuorten viestissä GPS-lähetintä kantaa 5. osuudella enintään 15 joukkuetta. Valituille joukkueille ilmoitetaan asiasta kaiuttimien välityksellä kilpailun aikana.

Naisten- ja 10MILA-viestissä GPS-lähetintä kantavat alla mainitut joukkueet. GPS-lähetintä kannetaan kaikilla osuuksilla. Kullekin osuudelle voidaan valita lisää joukkueita kantamaan GPS-lähetintä. Muille kuin alla oleville joukkueille ilmoitetaan asiasta kaiuttimien välityksellä sekä saavuttaessa vaihtokarsinaan.

10MILA-viesti

Lähtönumero Joukkue Maa
1 Halden Nor
2 Kristiansands OK Nor
3 Kalevan Rasti Fin
4 OK Linné Sve
5 OK Denseln Sve
6 IFK Lidingö Sve
7 GMOK Sve
8 IFK G-borg Sve
9 SNO Sve
10 Järla IF Sve
11 Hiidenkiertäjät (fd Delta) Fin
12 OK Pan Kri-stad Sve
13 IKHP Sve
14 Vaajakosken Terä Fin
15 NTNUI Nor
16 Malungs OK Sve
17 MS Parma Fin
18 St Tuna OK Sve
19 Lynx Fin
20 OK Tisaren Sve
21 Raimion Rasti Fin
22 TuMe Fin
23 Tamperen P Fin
24 Tyrving Nor
25 IFK Mora Sve
Rehns BK Sve
Rajamäen Rykmentti Fin
OK Orion Sve
Frol Nor
OK Hällen Sve

Naiset

Lähtönumero Joukkue Maa
1 Halden 1 Nor
2 OK Tisaren Sve
3 Tamperen P Fin
4 OK Linné Sve
5 Domnarvet Sve
6 IFK Lidingö 1 Sve
7 Sävedalen Sve
8 GMOK Sve
9 Paimion Rasti Fin
10 Hellas Sve
11 Bäkkelaget Nor
12 OK Pan Århus Dan
13 IFK Mora Sve
14 SNO Sve
15 OK Linné 2 Sve
16 NTNUI Nor
17 Lillomarka Nor
18 IFK Lidingö 2 Sve
19 Kalevan Rasti Fin
20 Halden 2 Nor
21 Linköping Sve
22 Lynx Fin
23 Kolmården Sve
24 St Tuna Sve
25 Tullinge Sve
Leksands OK Sve
MS Parma Fin
Eksjö Sve

JUOMAPISTEET

Juomapisteitä on pidemmillä radoilla ja maalissa, ja niissä on tarjolla vettä sekä urheilujuomaa. Juomapisteet on merkitty kilpailukarttaan.

VAIHTOON TULEVAT KILPAILIJAT

Osuudeltaan saapuvat kilpailijat juoksevat osuutensa numerolla merkittyyn vaihtokarsinaan. Kilpailija tekee leimauksen maalilinjalla. Leimauksen laiminlyönti merkitsee hylkäämistä.

Kunkin viestin eri osuuksilla käytetään seuraavia karsinoita:

Viestit ja vaihtokarsinat

Viesti

Karsinat

Nuoriso

MAALI

1

2

3

Naiset

1

2

3

4

10MILA

2/6

3/7

4/8

1/5/9

Kartta jätetään toimitsijalle, ja seuraavan osuuden kartta otetaan vaihtopuomilla, jossa se ojennetaan seuraavan osuuden juoksijalle samalla kun vaihto tapahtuu. Kilpailija vastaa itse siitä, että vaihdon yhteydessä otetaan oikea kartta. Jos kartta puuttuu, sellaisen voi noutaa teltasta, joka sijaitsee kaikkien joukkueiden vaihtopuomin päässä. Nuorten viestissä toisen ja kolmannen osuuden molemmat kartat ovat karttatelineessä pakattuna yhteiseen muovitaskuun.

Saapuva kilpailija siirtyy vaihdon jälkeen SI-tikun purkuun (uloskirjaus).

 

NUORTEN VIESTIN VAIHTO-OSUUKSILLA 2 JA 3

Vaihdon kuvaus koskee joukkuetta, jossa on tuplajuoksijat osuuksilla 2 ja 3.

 1. Ensimmäisen osuuden juoksija tulee vaihtoon. Karttatelineessä on kaksi karttaa samassa pussissa. Juoksija luovuttaa kartat juoksijoille 2A ja 2B, jotka lähtevät juoksuun yhtaikaa.
 2. Toiselta osuudelta tuleva ensimmäinen juoksija ottaa vaihtopuomilla molemmat kartat yhteisestä karttapussista ja antaa ne juoksijoille 3A ja 3B jotka lähtevät yhtaikaa.
 3. Kolmannen osuuden ensimmäinen juoksija tulee karttatelineelle ja antaa kartan juoksijalle 4.

Vaihtoon tulevan 2- ja 3-osuuden ensimmäisen juoksijan aika lasketaan joukkueen tulokseen. Mikäli leimaukset ovat kohdallaan joukkue hyväksytään. Mikäli ensimmäinen juoksija on tehnyt leimausvirheen, joukkue hylätään, siitä huolimatta että toisen kilpailijan suoritus olisi vihreetön.

MAALIINTULO

Viimeiseltä osuudelta saapuvat kilpailijat juoksevat osuutensa MÅL/FINNISH-merkittyyn maalikarsinaan, joka on äärimmäisenä vasemmalla. Viimeisten osuuksien kilpailijat eivät saa vaihtaa karsinaa. Jos kilpailija on valinnut väärän karsinan, hänen täytyy palata karsinan alkuun ja sen jälkeen valita oikea karsina.

Tarvittaessa sijoituksen ratkaisee maalituomari maaliviivan ylittämisen yhteydessä. Kilpailija tekee tämä jälkeen maalileimauksen leimauslaitteella, joka sijaitsee muutaman metrin maaliviivan takana.

Noin 20 joukkueen jälkeen joukkueet tekevät leimauksen maaliviivalla sijaitsevalla leimauslaitteella. Kartta luovutetaan toimitsijalle. Kilpailija siirtyy tämän jälkeen SI-tikun purkuun (uloskirjaus).

RIISTARAPORTOINTI

Havainnotetupäässä luonnon sorkkaeläimistä (hirvet, metsäkauriit jne.) ilmoitetaan kilpailukanslian riistaraporttiin.

HYLÄTYT JOUKKUEET

Joukkue, joka on rekisteröity hylätyksi, saa tästä ilmoituksen uloskirjauksen yhteydessä, ja joukkue ohjataan punaiselle uloskäynnille selvitystä varten. Hylätyt joukkueet näytetään tulostaululla mahdollisimman pian vaihdon jälkeen. Joukkue voi kuitenkin jatkaa viestiä kilpailun ulkopuolella. Toimitsijat pidättävät joukkuetta karttatelineen luona, kunnes johtavan joukkueen vaihdosta on kulunut 30 minuuttia. Näin sen vuoksi, ettei joukkue voisi vaikuttaa kilpailun kulkuun.

Joukkueenjohtaja, joka haluaa puhua hylätyn joukkueen puolesta, on tehtävä se kilpailukansliassa viimeistään 60 minuutin kuluessa kyseisen osuuden maaliintulosta.

YHTEISLÄHTÖ

Viesti Yhteislähtöaik Huom!
Nuorten viesti Lauantai klo 14.45
Naisten viesti Lauantai klo 19.00 Karttavaloa suositellaan
10MILA-viesti Sunnuntai klo 11.15

Vaihtokarsina suljetaan 20 minuuttia ennen yllä olevia aikoja.

Yhteislähtöön osallistuvien kilpailijoiden on juostava joukkueilmoituksessa annettu osuus. Yhteislähtöön osallistuvat joukkueet sijoitetaan tuloslistalla niiden joukkueiden jälkeen, jotka ovat osallistuneet kilpailuun ilman yhteislähdön vaikutusta.

Aiemmin keskeyttäneet tai hylätyt joukkueet saavat osallistua yhteislähtöön.

ENIMMÄISAIKA

Enimmäisaika yhteislähdön jälkeen 10MILA-viestissä on 3 tuntia..

KESKEYTTÄNEET KILPAILIJAT

Keskeyttäneiden kilpailijoiden tai niiden, jotka eivät muutoin ole ylittäneet maalilinjaa eivätkä ole luettaneet SI-tikkuaan, on mentävä uloskirjaukseen SI-tikun purkua varten. Muutoin kilpailijan tilaksi kirjataan ”Yhä metsässä”, mistä aiheutuu tarpeeton etsintä.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Kilpailussa ovat voimassa Ruotsin suunnistusliiton (Svenska Orienteringsförbundet – SOFT) kilpailusäännöt ja määräykset. Seuraavassa muutamia tärkeimmistä säännöistä:

• On kilpailijan omalla vastuulla tuntea kilpailusäännöt. Puutteelliset tiedot eivät vapauta mahdollisista seuraamuksista.

• Kilpailijan velvollisuus on kunnioittaa kiellettyjä alueita, jotka on merkitty karttaan ja/tai ratapainatukseen.

• Kilpailija on velvollinen seuraamaan viitoitettua osuutta koko matkan.

• Kilpailija on velvollinen auttamaan parhaalla mahdollisella tavalla toista, loukkaantunutta kilpailijaa.

WC

Kilpailukeskuksessa on wc:tä yleisön ja kilpailijoiden käyttöön. Vaihtokarsinoissa oleville kilpailijoille on wc:tä myös areenan pohjoispuolella kulkevan tien varressa. Verryttelyalueelta on tehty polku.

Ensimmäisen osuuden kilpailijoille on wc lähtöalueelle mentäessä.

VAATTEIDEN VAIHTO, SUIHKU JA SAUNA

Lämmin suihku 300 m maalista.

HUOM! Matkalla suihkuun ohitetaan lähtevien kilpailijoiden karsina; osoittakaa huomaavaisuutta. Sauna on käytettävissä 20 SEK maksua vastaan. Lippuja voi ostaa kioskista matkalla saunaan.

Suihkussa on lupa käyttää ainoastaan ympäristömerkittyjä tuotteita. Järjestäjä toimittaa suihkusaippuat.

SAIRAANHOITO

Kilpailukeskuksessa on saatavilla sairaanhoitopalveluita 4.5. klo 11.00 lähtien aina kilpailun loppuun asti. Kilpailukeskuksen sairaanhoitopalvelut on tarkoitettu ensisijaisesti kilpailijoille. Hätätapauksissa voidaan hoitaa myös yleisön pienempiä vammoja.

Naisten viestin ja 10MILA-viestin aikana kilpailualueella on myös sairaanhoitopiste, ks. merkintä kilpailukartassa.

Nuorten viestin osallistujia hoidetaan kilpailukeskuksen sairaanhoidossa.

Rastihenkilöstöllä on aina sidostarvikkeita ja matkapuhelin.

PÄÄLLYSVAATTEET

Kukin joukkue vastaa itse päällysvaatteistaan. Kadonneita varusteita ym. voi kysellä kilpailukansliasta saman kilpailuvuorokauden aikana. Kilpailun jälkeen ilmoitetaan sen henkilön nimi, joka vastaa kotisivulla kysymyksiin talteen otetuista varusteista. Talteen otetut varusteet ovat noudettavissa 15. kesäkuuta 2013 asti.

NETTI-TV

10MILAn kotisvulla on linkki netti-TV:hen, jossa voi kirjautua seuraamaan TV-lähetystä netin kautta.

Netti-TV:ssä näkyy sama lähetys kuin kilpailukeskuksen suurkuvaruudulla.

Katseluoikeuden hinta on 100 SEK. Käyttäjän rekisteröidyttävä ja suoritettava katseluhinta kertamaksuna, jonka jälkeen hän voi seurata lähetystä koko kilpailuviikonlopun ajan.

NETTIRADIO

10MILAn kotisivulla on linkki nettiradiosivulle, jossa voi kuunnella kilpailun kaiutinääntä netin kautta. Palvelun käyttö on ilmaista.

FM-RADIO

Selostusta voi kuunnella myös FM-radiotaajuudella. Lähetys kuuluu paikallisesti kilpailukeskuksen ympäristössä.

 • Ruotsinkielinen selostus = 91,8 MHz
 • Suomenkielinen selostus = 107,9 MHz

JULKINEN WLAN (WIFI)

Mobiilikuuluvuus on areenalla rajallinen, ja sitä on priorisoitava GPS-seurantaan. Sen vuoksi yleisöä pyydetään rajoittamaan suurimmassa mahdollisessa määrin matkapuhelinten ja mobiili-internetin käyttöä. Kilpailukeskuksessa toimii hyvä WLAN-verkko, ja osallistujia suositellaan käyttämään sen sijaan sitä internet-yhteyksiin. WLAN-verkon käyttö edellyttää pääsykoodia, jonka voi ostaa kioskeista tai kilpailukansliasta. Koodin hinta on 30 SEK laitetta kohti.

PALKINTOSEREMONIA

Kunkin viestin kymmenen parasta joukkuetta saavat palkinnot. Palkintoseremoniat toteutetaan kilpailupaikalla alla olevan aikataulun mukaisesti:

Viesti Palkintoseremonia
Nuorten viesti Lauantai 14.30
Naisten viesti Lauantai 19.15
10MILA-viesti Sunnuntai 09.00

KARTAN LUOVUTUS

Kilpailukarttojen luovutus tapahtuu kaikissa sarjoissa kilpailukansliassa alkaen 10MILA-viestin yhteislähdöstä klo 13.00:een asti. Luovutus tapahtuu ainoastaan karttalippua (kuuluu joukkuemateriaaliin) vastaan ja vuokrattujen SI-tikkujen luovutuksen jälkeen.

Joukkueet, jotka ovat lähteneet ennen karttojen luovutusaikaa, voivat hoitaa asian postitse 100 SEK maksua vastaan. Osoitetiedot on jätettävä ja maksu suoritettava kilpailukansliaan.

Jätehuolto

10MILA pitää huolta ympäristöstä, ja sen vuoksi pyydämme kaikkia lajittelemaan jätteet. Ruokajätteet (kompostoitavat) erotellaan palavista jätteistä. Erillisiä jäteastioita on

 • • metallille
 • • värillisille ja värittömälle lasille
 • • aaltopahville
 • • pehmeälle muoville

Lajittelethan roskat ja jätteet niille varattuihin astioihin!

TARKASTAJAT

Kilpailutarkastaja: Fred Strömsten
Ratatarkastajat: Jan Olsson (BVSOK), Lars Roos (10MILA)

KILPAILUN JOHTO:

Toimi Nimi Seura
Pääsihteeri Lars Gerhardsson Attunda OK
Kilpailun johtaja Håkan Redtzer Attunda OK
Metsä Niklas Henriksson Attunda OK
Kilpailun johtaja, kuntosarjat Håkan Sjunnestrand Solna OK
Kilpailun johtaja, Haglöfs Night Trail Run Jonathan Alm Team Polar
Kilpailun johtaja, 10MILA-korten Gunnar Eriksson Järfälla OK
Markkinointi Johan Redtzer Attunda OK
Tiedotus Stefan Knorn Attunda OK
Media Kristiina Ruuti Attunda OK
Talous Per Knutas Attunda OK
Turvallisuus Göran Forsell

KILPAILUN JURY
Kokoonkutsuja: Göran Bergander, 10MILA 2014/Eksjö OK

Nuorten viesti:
Carina Bergander, Smoolanti, Eksjö OK
Sture Larsson, Uplanti, Länna IF
Leif Åkerblom, Taalainmaa/Stora Tuna OK

Naisten viesti:
Lotta J Sundblad, Smoolanti, Eskjö OK
Katarina Bengtsson, Uplanti/ L-100
Leif Gustafsson, Taalainmaa/Säterbygdens OK

10mila-viesti:
Sven-Åke Karlsson, Smoolanti/IK Hakarpspojkarna

Leif Åkerblom, Taalainmaa/Stora Tuna OK
Peter Brunnberg, Upplanti/Vallentna-Össeby OK

YHTEYSTIEDOT

Kilpailunjohto info2013@10mila.se
Markkinointi/Sponsorit marknad2013@10mila.se
Majoitus boende2013@10mila.se

JÄRJESTÄJÄSEURAT:

Attunda OK, Bromma-Vällingby SOK, IFK Enskede, Järfälla OK, Solna OK, Sundbybergs IK, Team Polar

Följ oss på facebook och twitter

Reserv får sättas in vid sjukdom eller skada och disponeringen av anmälda löpare får då förändras. Ändring skall anmälas till tävlingsexpeditionen snarast möjligt och innan berörd sträcka.

Kartjustering:

För Damkavlen och 10milakavlen kommer det att finnas en kartjustering uppsatt i startfålla och växlingsfålla.