Kontakt

Frågor om WebbTV – 10milatv@gmail.com

Pressfrågor – press2013@10mila.se

Marknad/sponsring: marknad2013@10mila.se

Tävlingsledare: hakan@redtzer.com

Övriga frågor till tävlingsledningen  info2013@10mila.se

Faktureringsinformation

Organisationsnummer:  802452-0556

Plusgiro:   63 66 57 – 9

IBAN: SE57 9500 0099 6026 0636 6579
BIC: NDEASESS

Faktureringsadress
Attunda OK 10MILA 2013
c/o Per Knutas
Sidensvansvägen 30
192 55 Sollentuna
Telefon 08 568 910 92