PM 10MILA-korten söndag 5 maj 2013

Länk till pdf-version

10MILA-korten

10MILA-korten är en ny individuell medeldistanstävling som avgörs på samma arena och i samma område som 10MILA.

I de öppna klasserna ges bland annat möjlighet att springa vissa sträckor från Ungdomskavlen, Damkavlen och 10MILA-kavlen.

SAMLING

Arenan ligger vid Gällöfsta herrgård, Upplands-Bro kommun.
Samling på Tranbyggevägen, c:a 0,5km norr om Granhammarsvägen.

Vägvisning
Tag av från E18 mellan Stockholm och Enköping vid trafikplats 150, Brunna. ( 59° 29.770’N, 17° 44.658’O)
Följ skyltning mot Livgardet (Granhammarsvägen)
Efter c:a 2,5 km sväng vänster mot Gällöfsta (59° 30.863’N, 17° 45.609’E)
Det går inte att anlända till samlingen norrifrån på Tranbyggeväggen.
Avstånd till arenan från parkeringen, 400 – 1100 m.

Kommunala färdmedel
Närmaste busshållplats är Sundby, som trafikeras av linje 557 från Kungsängens station. För turlista hänvisas till sl.se.
Avstånd Sundby till arenan är c:a 2 km.

Notera:
– Barnpassning eller “miniknat” ingår inte i utbudet.
– Ingen avgift för parkering.

Tävlingsklasser

Angivna banlängder är preliminära.

Dam-klasser Herr-klasser
Klass Banlängd Klass Banlängd
D10 2,0 km H10 2,2 km
D12 2,6 km H12 2,6 km
D12K 2,0 km H12K 2,2 km
D14 3,1 km H14 3,1 km
D14K 2,6 km H14K 2,6 km
D16 3,5 km H16 3,5 km
D16K 3,1 km H16K 3,1 km
D18 3,6 km H18 3,7 km
D20 3,7 km H20 4,2 km
D21 4,2 km H21 5,2 km
D35 3,6 km H35 4,7 km
D40 3,7 km H40 4,3 km
D45 3,1 km H45 4,2 km
D50 3,2 km H50 3,6 km
D55 3,0 km H55 3,5 km
D60 2,6 km H60 3,5 km
D65 2,6 km H65 3,1 km
D70 2,6 km H70 3,0 km
D75 2,2 km H75 3,0 km
D80 2,2 km H80 2,6 km
D85 2,2 km H85 2,2 km

Utvecklingsklasser

Klasser Banlängd
U3 2,6 km
U4 3,1 km

 

 

Öppna Motions klasser

Öppna Motions-klasser Banlängd
ÖM1 Gul 2,0 km
ÖM3 Orange 2,6 km
ÖM5 Vit 3,1 km
ÖM7 Gul 3,2 km
ÖM8 Orange 4,7 km
ÖM10 = sträcka 1 i Ungdomskavlen 4,8 km
ÖM11 = sträcka 5 i Damkavlen 9,5 km
ÖM12 = sträcka 7 i 10MILA-kavlen 7,0 km
ÖM13 = sträcka 4 i 10MILA-kavlen 18,0 km
ÖM14 = ÖM10, men gemensam start* 4,8 km
ÖM15 = ÖM11, men gemensam start* 9,5 km
ÖM16 = ÖM12, men gemensam start* 7,0 km
ÖM17 = ÖM13, men gemensam start* 18,0 km

 * ÖM14 – ÖM17 är endast tillgängligt för föranmälda

Direktanmälan

Kan ske i klasserna ÖM1 – ÖM13 på arenan kl. 9:00 – 13:00.

Anmälan till ÖM13 senast kl 12.00.

Start

Första start kl. 11:30.
Lottad start för HD18 – HD21 enligt startlista.
Gemensam start för klasserna ÖM14 – ÖM17. Starttider enligt startlista.
”Fri intervallstart” för övriga klasser kl. 11:30 – 13:30, utom ÖM13 där starten ska ske senast 12:00 med tanke på banlängden. Maxtid 3 tim.
(Starttiden kan komma att utökas beroende av deltagarantalet).

Startplats 1

Alla klasser utom ÖM10 – ÖM17.
Avstånd 1200 m. Orange/vit snitsling.
Toaletter vid arenan och på väg till start.

Inga toaletter vid starten!

Startplats 2

Endast klasserna ÖM10 – ÖM17.
Avstånd 200 m. Blå/orange snitsling.

Karta

Nyritad karta 2012. Ekvidistans 2,5 m.
Skala 1:7 500 för klasserna HD60 – HD85.
Skala 1:10 000 för alla övriga klasser.
Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan.
Även lösa kontrolldefinitioner finns, dock inte för
10MILA-klasserna ÖM10 – ÖM17.

Avgifter

Ungdom 60 SEK, vuxna (fr.o.m. 17 år) 110 SEK.
Hyra av SI-bricka 30 SEK.
Avgifterna faktureras i efterhand.
I öppna klasser gäller kontant betalning för:
– klubblösa deltagare
– icke föranmälda utländska deltagare.

Stämplingssystem

Sportident används i samtliga klasser.
Alla brick-versioner från 5 till 11 kan användas.

Startlista 

Publiceras på Eventor. (Länkas även från https://2013.10mila.se/ ).

Resultat

Anslås efterhand på arenan. Alla resultat publiceras på Eventor.

(Länkas även från https://2013.10mila.se/ ).

Terrängtyp

Skogsmark, i huvudsak barrskog av varierande ålder med i allmänhet god sikt. Stigrikt närmast arenan, delvis bestående av motorcykelstigar.

Kupering                     

Varierande kupering från svag till måttlig. Detaljerade höjdpartier förekommer.

Framkomlighet

God till mycket god framkomlighet.

Tävlingskontakt

10mila-korten@telia.com

Tävlingsledare

Gunnar Eriksson, Järfälla OK – 0725 28 17 50

Banläggare

Stefan Sundelius, Järfälla OK

Bankontrollant

Per Lindh, Järfälla OK

Tävlingskontrollant

Per Lindh, Järfälla OK