PM Boende och busstransport

Detta PM innehåller information om boende och busstransporter.
Information om vindskydd och topptält finns här.

Logi på hårt underlag

Vi använder skolor och idrottshallar i Kungsängen och Bro. Några fåtal bor även ute på skjutfältet vid Tillfället.

Översiktskarta

View Accomodations 10MILA 2013 in a larger map

Öppettider

Boenden finns tillgängliga för insläpp och avprickning from 08.00 på lördag. Allt boende skall vara utrymt och städat kl. 12.00 på söndag. För det klubbar som bokat extra natt mellan fredag och lördag öppnas boendet 17.00 på fredagen. Information vid Ekhammarhallens Café.

Notera att Bro Fotbollshall har vi inte tillgång till hallen mellan 14.00-17.00 på lördagen (ett barnkalas pågår!). Utrymmen för att förvara bagage under tiden finns att tillgå i anslutande omklädningsrum.

Enklare förtäring finns att köpa vid Ekhammarhallens Café (Kungsängen) och Bro fotbollshall (Bro).

Information och frågor

Frågor innan tävlingen hanteras via epost boende2013@10mila.se.

Från om med fredagen den 3 maj hanteras frågor antingen av personal vid Ekhammarhallens Café (Kungsängen),  eller av Tävlingsexpeditionen på arenan.

 Fördelning av boende hårt underlag

Följande dokument innehåller fördelning mellan boenden på hårt underlag, 10-Mila Logifördelning hårt underlag 2maj

 

Busstransport

Busstransport Busstransport för boende hårt underlag går en gång i timmen (from 09.50 lördag tom 12.30 söndag) enligt följande ungefärliga tidtabell:

Hållplatsernas placering:  Klicka på denna länk.

Bro Fotbollshall  Lördag 09.50, 10.50, 11.50 etc. tom 11.50 (söndag)
Stenkaksvägen, 197 31 BRO

Ekhammarhallen & UBG Lördag 10.00, 11.00, 12.00 etc. tom 12.00 (söndag)
Skolvägen 20, 196 34 KUNGSÄNGEN

Hagnäshallen Lördag 10.05, 11.05, 12.05 etc. tom 12.05 (söndag)
Hagnäsvägen 1-3, 196 37 KUNGSÄNGEN

Tillfället Lördag 10.10, 11.10.12.10 etc tom 12.10 (söndag)
Bussen stannar ute på Tranbyggevägen, ca 300 NO om förläggningen.

Från Arenan Lördag 10.30, 11.30, 12.30 etc. tom 12.30 (söndag)
Bussavstigningsplatsen vid Sunbygård

 

 

Boende vid Arenan

Det finns ett antal olika boenden vid arenan

– Boendetält
– Militärtält
– Tältplats
– Plats för husvagn/husbil

Eldningsförbud
Det absolut förbjudet att elda inom Arenan samt i tältområdena av säkerhetsskäl. Det finns brandsläckare utställda på många platser i området.

Information och frågor

Frågor innan tävlingen hanteras via epost boende2013@10mila.se.

Från om med fredagen den 3 maj hanteras frågor av Tävlingsexpeditionen på arenan.

Översiktskarta över arenaboenden

Boendetält

Boendetälten ligger i anslutning till arenan.

Öppettider

Boendetälten är tillgängliga från Lördag morgon till söndag kväll. Föreningar som beställt extra övernattning mellan fredag och lördag har tillgång till boendetälten från 14.00 på fredagen.

Fördelning av boendetält

Länk till fördelning per förening. En karta finns anslagen vid tälten som redovisar kopplingen mellan sektionsnummer och tält.

Militärtält

Miltärtälten ligger i anslutning till arenan.

Öppettider

Miltärtälten är tillgängliga från 14.00 på fredagen till Söndag eftermiddag.

Fördelning av militärtält

Länk till dokument innehåller fördelning av militärtälten.

Tältplats

Område för att sätta upp egna tält ligger  när militärtälten i anslutning till arenan.

Öppettider

Tältplatserna är tillgängliga från 14.00 på fredagen till Söndag eftermiddag.

Fördelning av tältplatser

Fördelning av tältplatser sker vid ankomst.

Plats för husvagn/husbil

Område för att ställa upp husvagn eller husbil ligger vid Sundby.

Öppettider

Platser är tillgängliga från 14.00 på fredagen till söndag eftermiddag.

Fördelning av platser

Fördelning av uppställningpsplatser sker vid ankomst.

Viktig komplettering
Det har varit stort tryck på Husvagns och Husbilsplatser i år. Alla som har bokat och betalt sin plats har utmärkta platser vid Sundby gård där Husvagnsparkeringen är belägen.
Det finns ett antal extraplatser för de som har tillkommit på slutet. Alla kommer att få plats men eventuellt så kommer vi tvingade att hänvisa de som inte har bokat i tid till andra platser längre bort från arenan.

Alla Husvagnar och husbilar som skall övernatta skall åka fram till Husvagnsparkeringen där man blir tilldelad sin plats. Följ skyltningen för husvagnar.