PM – Öppna banor – 10MILA 2013

Bana

Banlängd Svårighetsgrad Målgrupp

ÖM1

2,4 km Vit Nybörjarbana

ÖM3

3,1km Gul Lätt bana för ungdomar och vuxna

ÖM5

2,8 km Orange Medelsvår bana

ÖM6

4,1 km Röd Medelsvår bana

ÖM7

2,9 km Blå Äldre erfarna löpare

ÖM8

5,3 km svart Träningsbana för 10MILA-löpare

ÖM9

7,0 km svart Träningsbana för 10MILA-löpare

ÖM10

4,4 km Svart Erfarna löpare

De öppna banorna har separat start och mål cirka 2000 m söder arenan och går i ett annat område än budkavlebanorna.

SAMLING

Arenan ligger vid Gällöfsta herrgård, Upplands-Bro kommun.
Samling på Tranbyggevägen, c:a 0,5 km norr om Granhammarsvägen.

Vägvisning
Tag av från E18 mellan Stockholm och Enköping vid trafikplats 150, Brunna. ( 59° 29.770’N, 17° 44.658’O)
Följ skyltning mot Livgardet (Granhammarsvägen)
Efter c:a 2,5 km sväng vänster mot Gällöfsta (59° 30.863’N, 17° 45.609’E)
Tilltransport via Håbo-Tibble, söderut över skjutfältet till Tranbyggevägen är förbjudet och endast tillåtet för fordon med särskilt körtillstånd.

Avstånd till arenan från parkeringen, 400 – 1100 m.

Kommunala färdmedel
Närmaste busshållplats är Sundby, som trafikeras av linje 557 från Kungsängens station. För turlista hänvisas till sl.se.
Avstånd Sundby till arenan är c:a 2 km.

BANOR

Bana

Banlängd Svårighet Målgrupp

ÖM1

2,4 km Vit Nybörjarbana

ÖM3

3,1km Gul Lätt bana ungdom o vuxna

ÖM5

2,8 km Orange Medelsvår bana

ÖM6

4,1 km Röd Medelsvår bana

ÖM7

2,9 km Blå Äldre erfarna löpare

ÖM8

5,3 km Svart Träningsbana 10-milalöpare

ÖM9

7,0 km Svart Träningsbana 10-milalöpare

ÖM10

4,4 km Svart Erfarna löpare

ANMÄLAN/AVGIFT

Anmälan på arenan. Ingen föranmälan. Avgift: Ungdom t.o.m. 16 år 60 kr, övriga 110 kr. Hyra av SI-pinne 30 kr. Kostnad för ej återlämnad pinne 580 kr.

STÄMPLINGSSYSTEM

Sportident. SI-pinnen får endast användas en gång per dag. SI-pinne som används vid någon av budkavletävlingarna kan också användas.

KARTA

Skala 1:10.000. Ekvidistans 2.5 m. Ritad 2012 av Bertil Lundkvist. På bana ÖM7 och ÖM10 så kommer även tävlingskartor i skala 1:7.500 att erbjudas.

TERRÄNG

Terrängtyp: Tävlingsområdet är militärt övningsområde. Planbilden präglas av den militära närvaron med ett betydande antal vägar och stigar samt ett antal byggnader.
Kupering
: Måttligt kuperad terräng.
Framkomlighet: Varierande från mycket god framkomlighet till svårlöpta partier med stenbunden terräng.

Nya motorcykelstigar, tillkomna efter kartans tryckning, finns i området.

SNITSLADE STIGAR

Två stigar som främst berör de enklaste banorna och kan upplevas som otydliga har snitslats med vit snitsel.

KONSTRUERAD STIG

En konstruerad stig som främst berör de enklaste banorna är snitslad med rödvita plastband. Stigen finns inlagd på alla tävlingskartor.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

Tomtmark samt på kartan markerade områden.

VÄGPASSAGE

De långa banorna passerar en trafikerad väg. Vägen är under tävlingen hastighetsbegränsad till 30 km/timme. Var försiktig vid passering av vägen.

ANMÄLAN

På arenan:
Fredag 3/5 kl. 14.30 – 17.30
Lördag 4/5 kl. 09.00 – 17.30

TÄVLINGSKARTA

Karta och lös kontrollbeskrivning delas ut vid anmälan.

TILL START/MÅL

Start och mål ligger inte vid arenan. Följ orange/vit snitsel 2000 meter, mestadels längs grusväg. Den sista 500 metrarna i vägkanten på en  trafikerad väg.

STARTTIDER

Fredag 3/5 kl. 15.00 – 18.00
Lördag 4/5 kl. 09.30 – 18.00

MAXTID

2,5 timme. Anpassa din start till att målet stänger kl 20.00. På lördagen börjar kontrollerna plockas in vid det klockslaget.

STARTMETOD

Startstämpling

MÅL/AVLÄSNING

Målstämpling.OBS! Avläsning av SI-pinnen vid anmälan/sekretariatet för Öppna banor på arenan.

RESULTAT

Resultat anslås i närheten av anmälan/sekretariat för Öppna banor på arenan.

TOALETT

Toalett finns vid start/mål för Öppna banor.

DUSCH OCH SJUKVÅRD

Dusch och sjukvård finns på arenan. Enklare sjukvårdsutrustning finns vid mål för Öppna banor.

BANLÄGGARE/BANKONTROLL

Banläggare: Jan Bojling, Solna OK

Bankontroll: Peter Fitger, Solna OK

UPPLYSNINGAR

Håkan Sjunnestrand 0737-26 60 30

ARRANGÖRER

Attunda OK, Bromma-Vällingby SOK, IFK Enskede, Järfälla OK, Solna OK, Sundbybergs IK, Team Polar

Följ oss på facebook och twitter