PM Vindskyddsplatser och klubbtält

Öppettider
Vindskyddsplatser och klubbtält är tillgängliga från fredag kl 14.00 till söndag eftermiddag.

Eldningsförbud
Det absolut förbjudet att elda inom Arenan samt i tältområdena av säkerhetsskäl. Det finns brandsläckare utställda på många platser i området.

Information och frågor
Frågor innan tävlingen hanteras via epost boende2013@10mila.se.
Från om med fredagen den 3 maj hanteras frågor av Tävlingsexpeditionen på arenan.

 

Vindskyddsplatser

Platser för vindskydd ligger central  i Arenan mellan växlingsområdet och startplatsen.

 

Länk till platsfördelning

 

Klubbtält

Klubbtälten är placerade i den sydöstra delen av arenan, mellan Mässtältet och gölen.
Arena gazebo tent area map - new 1 May

Länk till fördelningen av klubbtält.