Publikt wifi på 10MILA-arenan

Varje 10MILA-arrangör står inför samma utmaning: Hitta terräng för krävande orientering och bygga en arena där. I närheten av Gällöfsta har vi hittat en sådan plats. Liten nackdel i sammanhanget är att täckningen för 3G-trafik är begränsad med tanke på orienterarnas ökade behov av internetaccess.

Det är därför med glädje som arrangören av 10MILA 2013 kan berätta att ett speciellt wifi-nät kommer att byggas upp på arenan i samarbete med Telia. Lösningen bygger på samma beprövade teknik som Telia använder vid större musikgalor och konserter. Förutom att sätta upp en mängd accesspunkter kommer även arrangören att dra flera kilometer fiberkabel för att koppla ihop wifi-nätet med Internet.

För att täcka de extra kostnader vi som arrangör drabbas av för att erbjuda denna service kommer vi att ta ut en avgift för åtkomst till wifi-nätet. Accesskoder kommer att finnas till försäljning på många platser på arenan. Du behöver en accesskod per enhet som du vill koppla upp. Avgiften kommer att vara cirka 30 kr.

Också operatörerna Tre och Telia/Tele-2 kommer att ha extra master på arenan – efter mycket påtryckning från arrangörerna.