Återanvändning av SI-pinnar mellan kavlarna

Vi får många frågor om det går att återanvända SI-pinnar mellan de olika kavlarna, ungdom-, dam- och 10MILA-kavlen? Vi ställer frågan till Erik Daniels, chef för administration och IT.

-Svaret är nej, det går tyvärr inte,  svarar Erik. Varje löpare i de olika kavlarna måste ha en egen SI-pinne. Anledningen till detta är  att alla kavlarna samsas i en och samma databas, som används för att förse resultatkioskerna med information.Därför kan en SI-pinne bara användas en gång under de tre kavlarna, avslutar Erik.