Tävlingen kan börja!

Kablarna är dragna, kontrollerna testade och funktionärerna på plats.
Allt är klart för att du ska få en orienteringsupplevelse du sent glömmer.
–Närhet, nyhet och glädje – en tävling för alla på elitens villkor. Det har varit ledorden för oss arrangörer under de år som förberedelserna inför 10MILA har pågått. Det berättar Stefan Knorn, informationsansvarig.
Banorna blev klara i februari. Då hade banläggarna vandrat av och an för att få dem så kluriga och utslagsgivande som möjligt. Samma månad gick de nyritade kartorna i tryck och ännu ett team skickades ut bland tallarna. Denna gång för att bestämma var tevekamerorna ska stå och hur de bäst kopplas ihop med sändningsbussen vid arenan.

En hel del nytt
Succén från 2011 med öppna banor följs upp och utökas med 10MILA-korten och Haglöfs Night Trail Run, en löpartävling som genomförs i vårnattens mörker, mellan dam- och 10MILA-kavlen.
–Av en kohage har frivilliga skapat en fantastisk arena som tar tillvara på vad naturen erbjuder, fortsätter Stefan Knorn. Den är samlad och kompakt. Du kan följa löparna under närmare en kilometer och köpa en kopp kaffe i markan eller ett par strumpor i sporttältet utan att behöva röra dig ur fläcken.

Bajamajor i givakt
På de angränsande gärdena har parkeringsskyltarna hamrats ner i myllan, boendetälten rests och värmeaggregaten kopplats på. Vid en av telemasterna står bajamajorna i givakt. Allt jobb har utförts av frivilliga, på kvällar, helger och semesterdagar.
–Vi har velat skapa en så bra tävling som möjligt och vår högsta önskan är att du ska få en härlig upplevelse, avrundar Stefan Knorn.
Ouvertyren är avklarad. Dags att hissa ridån!