Träningspaket

Följande träningspaketen finns inför 10MILA 2013;

  • paket 1 nattorientering Järvafältet
  • paket 2 dagorientering Törnskogen
  • paket 3 både dag och nattbanor, Ängsjö  (DM banor 2012)
  • paket 4, dagbanor i Törnskogen (nya from 19 mars)

Se Håkan Redtzer, tävlingsledare för 10MILA 2013, berätta om de olika paketen:

Banläggarna till paket 1 och 2 är Anders Hallmen och Lars Roos två rutinerade 10MILA banläggare som har lagt banorna vid ett antal 10MILA genom åren.


Se Träningspaket 10MILA 2013 på en större karta

Paket 1:  Nattorientering Järvafältet

Med start helgen 22 – 23 september erbjuds två olika övningar för nattorientering på Järvafältet norr om Stockholm.  Båda övningarna har gafflade banor så att det går att köra som en stafettträning.

Terrängen är 10MILA-liknande och representativ för hur det kan se ut på nattbanorna. Det är dock något mer inslag av kulturmark på Järvafältet.

Järva norra

Parkering längs gamla Stäketvägen. Infart från väg 267 mot Katrinedal därefter mot väster längs gamla vägen.

Banlängd 9 km, kan kortas till 6,8 km. Banorna är utmärkta med hängande reflexstavar (ej skärmar).

Järva södra

Parkering vid Bögs gård vid entrén till Järvafältets naturreservat. Mindre grupper kan parkera vid skjutbanans parkering närmare start och mål.

Fram till årsskiftet kan skjutverksamhet pågå tisdag, torsdag och lördag. Efter mörkrets inbrott går det att springa även dessa dagar.

Banlängd 10 km, kan kortas till 7,8 km

Banorna är utmärkta med hängande reflexstavar (ej skärmar).

Paket 2: Dagorientering Törnskogen

Från och med 1 oktober erbjuds dagorienteringsbanor i Törnskogen i östra Sollentuna.

Törnskogen är ett vildmarksområde som ligger nära Stockholm, där terrängen är bitvis krävande och liknande den som de tävlande möter på dagbanorna på 10MILA.

Övningen utgår ifrån Turebergs klubbstuga vid Gustavsberg i Sollentuna med gafflade banor på ca. 10 km.

Samtliga banor är utmärkta med hängande skärma (ej reflexer).

Paket 3: Dagorientering stafett & natt Ängsjö  DM banor 2012

Från och med 1 oktober erbjuds både dagorienteringsbanor(stafett) och nattorienteringsbanor (individuellt)  i Ängsjö norr om Sollentuna.

Banorna är samma som användes för Stockholms & Upplands Stafett DM 2012 och Stockholms Natt DM .Det går alltså att jämföra sina egna tiderna från DM.

Terrängen vid Ängsjö  är lik den som löparna möter på 10MILA. Området ligger geografisk strax öster om 10MILA, markerna enbart separerat av Mälarens vatten.

Banläggare Oskar Daniels & Mathias Hallmén (Natt)

Leif Ottling och Lars-Erik Hult (Stafett).

Övningarna utgår från Ängsjö friluftsgård där det finns tillgång till både dusch, servering samt boende.

Stafettbanorna är H21 (9,1 km) samt D21 (6,1 km) från stafett DM 2012 (Stockholm & Uppland).

Nattbanorna är H21 (11 km) samt D21 (8,3 km) från Natt DM 2012 (Stockholm).

Paket 4: Dagorientering Törnskogen

Trevliga individuella dagbanor som även möjliggör masstartsträning.
Omväxlande orientering med en hel del stigvägval pga. snöläget.
Banlängderna är 5,7km, 7,0km, 10,0km
Banorna är utmärkta med hängande skärmar (ej reflexstavar)
Banläggare: Fredrik Stenebo

Beställningsinformation

Praktisk information:

  • Kostnad: 50 kr/övning och karta
  • Beställning görs via email till  traning2013@10mila.se 
  • Övningar/kartor hämtas efter överenskommelse i Sollentuna.
  • Avgiften faktureras respektive klubb om inget annat anges.

Logi

På hårt underlag i Rotebro IS klubbstuga Ytterby (intresseanmälan tas emot i samband med beställningen av kartorna)

I stugor vid Ängsjö frilutsgård http://www.angsjostugor.se/